Có sự khác biệt rất lớn giữa chi phí thiết kế logo và chất lượng của một logo. Nhiều tập đoàn đã bỏ ra hàng đống tiền để thiết kế logo, tuy nhiên giá trị mà họ nhận được thì chả là bao nhiêu. Trong khi một số trường hợp khác, chi phí thiết kế vô cùng hợp lý lại nhận được một logo chất lượng không ngờ.

Sau đây là bảng mô tả chi phí của 10 logo hàng đầu với các thông tin về chi phí thiết kế, người thiết kế và thời điểm thiết kế.

Mythuat24h – www.thietke.mythuat24h.net  (Theo logo blog)

This article was filed under Logo blog, Logo Nổi tiếng.
Tagged with .

3 Responses to “10 mẫu logo nổi tiếng với chi phí thiết kế đắt đỏ”

  1. myp2p.eu football schedule

    You should consider starting an monthly news letter. It would take your site to its potential.

  2. myp2p.eu football schedules

    You made certain fine points there. I did a search on the subject matter and found nearly all persons will have the same opinion with your blog.

  3. Emily

    If not for your writing this topic could be very convoluted and obqliue.

Leave a Reply